Wat doen wij

Qube Bedrijfsadvies begeleidt ondernemers in de breedste zin van het woord. Daarbij staan wij echt naast de ondernemer en fungeren wij als klankbord voor directie en aandeelhouders. Zo spelen bij een overname van een bedrijf bijvoorbeeld onderhandelingstrajecten, waardering, financiering en inpassing in de bestaande organisatie en structurering een rol. Daarnaast verzorgen we ook financieringstrajecten en de afwikkeling van echtscheidingen en nalatenschappen, het liefst natuurlijk waar ondernemingen onderdeel van het vermogen uitmaken. Ons goed ingespeelde team dat snel, deskundig, concreet en onafhankelijk van andere partijen kan functioneren, draagt in een dergelijk traject bij aan het succesvol tot stand komen van de transactie.

Qube Bedrijfsadvies verleent onder meer de volgende diensten:

  • Adviseren en begeleiden bij bedrijfsovernames (binnen- en buitenland)
  • Opzetten van samenwerkingsverbanden
  • Adviseren en begeleiden bij de juridische structuur van de onderneming
  • Aanbrengen van structuur binnen de onderneming
  • Adviseren en begeleiden bij ontvlechtingen
  • Executeur bij het afhandelen van een nalatenschap