Alles wat je moet weten over het opstellen van een jaarrekening
13-11-23 12:53

Een jaarrekening opstellen: alles wat je moet weten

Waarom een jaarrekening opstellen?

Een jaarrekening opstellen is een cruciale stap voor elk bedrijf, groot of klein. Het geeft niet alleen inzicht in de financiële gezondheid van de onderneming, maar het is ook een wettelijke verplichting in veel landen. In dit artikel gaan we dieper in op het proces van een jaarrekening opstellen, vanaf de vraag of het verplicht is tot het laten maken van een jaarrekening en de specifieke stappen die hierbij komen kijken.

Is het opstellen van een jaarrekening verplicht?

De eerste vraag die veel ondernemers zich stellen, is of het opstellen van een jaarrekening verplicht is. Het antwoord hierop is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van het bedrijf en de rechtsvorm. In Nederland bijvoorbeeld, zijn besloten vennootschappen (BV’s) en naamloze vennootschappen (NV’s) verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Voor kleinere ondernemingen gelden vaak vereenvoudigde regels.

Moet een eenmaanszaak een jaarrekening maken?

In Nederland is het voor eenmanszaken niet verplicht om een formele jaarrekening op te stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Eenmanszaken hebben echter wel de plicht om een overzicht van de inkomsten en uitgaven bij te houden, ook wel bekend als de ‘balans van baten en lasten’. Dit overzicht geeft inzicht in de financiële situatie van de onderneming en wordt gebruikt voor fiscale doeleinden, zoals het indienen van de aangifte inkomstenbelasting.

Wanneer moet je een jaarrekening opstellen?

Het moment waarop een jaarrekening moet worden opgesteld, verschilt per land en rechtsvorm. Over het algemeen geldt dat de jaarrekening moet worden opgesteld binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. Dit betekent dat als het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar, de jaarrekening voor 1 juni gereed moet zijn. Het opstellen van de jaarrekening geeft u ook de kans om terug te kijken op het afgelopen jaar, financiële trends te identificeren en strategische beslissingen voor de toekomst te nemen.

De voordelen van een gedegen jaarrekening

Een gedegen jaarrekening biedt talloze voordelen voor uw onderneming. Ten eerste verschaft het inzicht in de financiële positie van uw bedrijf. Het laat zien hoe winstgevend uw onderneming is, welke kosten er zijn gemaakt en hoe de liquide positie is. Dit inzicht is niet alleen waardevol voor uzelf, maar ook voor externe partijen zoals investeerders, banken en belastingdiensten.

Daarnaast kan het opstellen van een jaarrekening helpen bij het identificeren van verbeterpunten en kansen voor groei. Door de financiële resultaten gedetailleerd te analyseren, kunt u trends ontdekken en strategieën ontwikkelen om de prestaties te optimaliseren. Dit kan variëren van kostenbesparingen tot het identificeren van nieuwe markten.

Jaarrekening zelf opstellen of uitbesteden?

Voor veel ondernemers is het opstellen van een jaarrekening een complexe taak. Het vereist kennis van boekhoudkundige principes en regelgeving. Daarom kiezen veel ondernemers ervoor om een jaarrekening te laten maken door een professionele accountant of boekhouder. Deze experts hebben de kennis en ervaring om de financiële gegevens van een onderneming op de juiste manier te verwerken en te interpreteren. Wilt u toch uw jaarrekening zelf opstellen? Volg dan onderstaand stappenplan dat is opgesteld door Qube accountants.

Een jaarrekening maken in 10 stappen

Het opstellen van een jaarrekening is een gestructureerd proces dat zorgvuldigheid vereist. Hier volgt een stappenplan dat je kunt volgen om een jaarrekening voor jouw onderneming te maken.

Stap 1: verzamel financiële gegevens

Begin met het verzamelen van alle relevante financiële gegevens van het afgelopen boekjaar. Dit omvat onder andere inkomsten, uitgaven, bankafschriften, facturen, bonnen, en andere financiële documenten.

Stap 2: categoriseer financiële transacties

Categoriseer alle financiële transacties in overeenstemming met boekhoudkundige principes. Dit omvat het onderscheiden van inkomsten en uitgaven in verschillende categorieën, zoals omzet, kosten, activa en passiva.

Stap 3: balans opstellen

Maak een balans op waarin je de bezittingen en schulden van de onderneming weergeeft. Bezittingen omvatten bijvoorbeeld kas, debiteuren, en inventaris, terwijl schulden crediteuren en leningen kunnen zijn. Zorg ervoor dat de balans in evenwicht is.

Stap 4: resultatenrekening opstellen

Stel een resultatenrekening op waarin je de opbrengsten en kosten over het boekjaar weergeeft. Dit geeft inzicht in de winst of verlies van de onderneming gedurende de periode.

Stap 5: kasstroomoverzicht maken

Creëer een kasstroomoverzicht dat de inkomende en uitgaande geldstromen gedurende het boekjaar weergeeft. Dit helpt bij het beoordelen van de liquiditeit van de onderneming.

Stap 6: toelichtingen toevoegen

Voeg toelichtingen toe bij de balans, resultatenrekening en het kasstroomoverzicht. Deze toelichtingen bieden extra context en verklaringen voor bepaalde posten, wat nuttig is voor externe lezers zoals belastingautoriteiten of investeerders.

Stap 7: controleer conformiteit met boekhoudnormen

Controleer of de jaarrekening voldoet aan de geldende boekhoudnormen en wettelijke vereisten. Dit kan onder andere de naleving van internationale financiële rapportagestandaarden (IFRS) of de Nederlandse grondslagen voor financiële verslaggeving (RJ) omvatten.

Stap 8: laat de jaarrekening controleren (Optioneel)

Hoewel het niet verplicht is voor kleine ondernemingen, kan het laten controleren van de jaarrekening door een externe accountant extra zekerheid bieden over de nauwkeurigheid en conformiteit van de financiële rapportage. Wilt u voor de zekerheid toch uw jaarrekening laten controleren door een betrouwbare en deskundige account. Neem dan contact op met ons accountantskantoor Doetinchem.

Stap 9: onderteken en deponeer de jaarrekening

Als alle controles zijn uitgevoerd en je tevreden bent met de jaarrekening, onderteken deze dan en deponeer het bij de relevante instanties, zoals de Kamer van Koophandel. Voor BV’s en NV’s is dit een verplichte stap.

Stap 10: gebruik de jaarrekening voor besluitvorming

Gebruik de opgestelde jaarrekening als een waardevol instrument voor zakelijke besluitvorming. Analyseer de financiële resultaten en gebruik de inzichten om strategische keuzes voor de toekomst van je onderneming te maken.

 

jaarrekening-opstellen