Wat doen wij?
07-05-14 10:00

Qube Belastingadvies voorziet de klant van integraal advies op belasting technisch gebied en verzorgt verschillende soorten aangiften. Daarnaast fungeert Qube Belastingadvies als klankbord voor directie en aandeelhouders.

Qube belastingadvies heeft een samenwerkingsverband met een specialist op het gebied van fusies en overnames en met een organisatieadviseur. Met deze drie expertises in huis kunnen gecombineerde vraagstukken integraal worden opgelost. Zo spelen bij een overname van een bedrijf bijvoorbeeld onderhandelingstrajecten, waardering, financiering, inpassing in de bestaande organisatie en structurering een rol. Een goed ingespeeld team, dat snel, deskundig, concreet en onafhankelijk van andere partijen kan functioneren draagt in een dergelijk traject bij aan het succesvol tot stand komen van de transactie.

qube